Håller koll på lagar

Lagarna är basen för arbetet. Vi erbjuder tjänsten att förteckna de lagar som just er verksamhet berörs av. Samtidigt erbjuder vi oss att sköta uppdateringarna.

Att ha koll på vilka krav man berörs av är föreskrivet i både miljöbalken och arbetsmiljölagen men också ett krav i ISO14001:2004.

Vi har högskolekompetens inom såväl miljörätt som i civilrättsliga frågor och dessutom gedigen erfarenhet av kommunal miljötillsyn.

Idag utför vi lagbevakning åt kunder inom flera olika branscher som exempelvis: tillverkningsindustrin, åkerinäringen, fastighetssektorn och offentlig verksamhet.