Integrerar ledningssystem

Många verksamheter arbetar med ett miljö- eller kvalitetsledningssystem eller kanske både och. Vi vill gärna medverka till att integrera systemen för att förenkla och ge möjlighet till bättre beslut.

Vi knyter hållbarhetsfrågorna till er kärnverksamhet. Skälet till detta är att ekonomin är en viktig del av hållbar utveckling. Lönsamhet är en förutsättning för ett bra arbete med miljö, arbetsmiljö och andra kvalitetsfrågor.

Vi har erfarenhet av olika varianter av ledningssystem, såväl renodlade som integrerade. Ett aktuellt projekt handlar om att integrera miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet..