Leder projekt för hållbar utveckling

Vi kan hjälpa er hela vägen från en första idé till en färdig projektplan med budget. Vi har ett stort kontaktnät och kan också hitta samarbetspartner till ert projekt om ni önskar det.

Vi är rutinerade projektledare och kan skapa delaktighet och engagemang samtidigt som processen drivs framåt.

Vi driver projekt inom många olika områden och med vitt skilda uppdragsgivare. Vissa projekt berör ett enda företag medan andra kan vara stora projekt där över femtio verksamheter inom näringsliv och offentliga verksamheter deltar.