Hållbar utveckling

Vad menas egentligen med hållbar utveckling?

Definitionen enligt FN (1987):
”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Den stora frågan är hur vi ska nå en hållbar utveckling. Idag lever de flesta på ett sätt som inte leder dit. Några tumregler för hållbar utveckling är de så kallade hållbarhetsprinciperna:

1. Koncentrationen i naturen av ämnen från berggrunden (jordskorpan) ökar inte.
2. Koncentrationen i naturen av ämnen från samhällets produktion ökar inte.
3. Naturen har tillräckligt med utrymme.
4. Mänskliga behov tillgodoses överallt.
(Källa: Chalmers och Det Naturliga Steget)

Länkar för hållbar utveckling:
FN
FN, Global Compact
Naturskyddsföreningen