Vår policy

Vår företagsidé är att vara en drivkraft åt företag och offentliga organisationer i arbetet för en hållbar utveckling.

Vi vill bidra med inspiration, kunskap och bra arbetsformer, både i projekt och i det kontinuerliga arbetet. Vi hjälper också gärna till med resultatspridning så kunderna kan visa sina ambitioner och sitt engagemang. Det ska förhoppningsvis ge ett bra resultat och nöjda kunder. Vi integrerar gärna såväl ekologiska som sociala frågor i arbetet.

Vi arbetar gärna gränsöverskridande där människor från olika professioner kan mötas och berika varandra.

 

Ladda ner vår policy i pdf-format här!