Uppdrag och kunder

Hållbarhetsledning kallar vi de uppdrag där vi tillsammans med kunden bygger upp ett ledningssystem där olika aspekter av hållbar utveckling integreras, miljö, arbetsmiljö, kvalitet, trafiksäkerhet, tillgänglighet, ekonomi etc. Ett projekt som startade för 15 år sedan och som fortfarande pågår är Hållbara åkerier där fyra åkerier (Grimsås Åkeri, Hedströms Åkeri, K. Björklunds Åkeri och Älmestads Transport) gemensamt arbetar med hållbarhetsledning.

Vattenförvaltningen är ett område som är mycket aktuellt. Här har vi under drygt fem år arbetat inom Viskans vattenråd, www.viskan.nu och under 2015 startade ett projekt med Falkenbergs kommun.

Vi genomför regelbundet utbildningar, i vissa fall på högskolenivå men ofta för företag och kommuner. Nettbuss AB är en viktig uppdragsgivare genom sitt omfattande utbildningsprogram för all personal liksom Göteborgs Universitet.

Omställningsverkstad är en ny produkt som vi bland annat genomfört tillsammans med Söderåsens Miljöförbund.

Miljöbalken och miljömålen är grunden för många uppdrag. Det kan handla om tillsynsplanering, uppföljning av lagar och andra krav, miljörevision, miljörapportering och miljöredovisning. Aktuella kunder är Uddevalla kommun, Uddevallahem, Nettbuss AB, Ekosofia AB, Q-trans, Göteborg Golfklubb m.fl.